Några ord om bildning


Jag har funderat lite på det där med bildning. Det har ju blivit lite hett igen och politiker tycker att vi borde ha en kanon i skolan (men vet inte vem som skrivit Gösta Berlings saga, tyvärr). Frågan många ställer sig är: Vad är bildning och vad är det bra för? Och i relation till denna blogg: Hur relaterar det till läsning. 

Det finns många former av bildning: 

Utbildning 

Vilket jag definierar som en systematisk kunskapsutlärning ofta i ett formellt sammanhang och rörande vissa specifika kunskaper. 

Allmänbildning

Som det låter en allmännare form av kunskap översiktlig men inte särskilt djupgående om hur världen och samhället runtikring oss fungerar.

Klassisk bildning 

Ofta vad som åsyftas när man bara pratar om bildning. Relaterar i grunden till den grekiska och romerska bildningen (typ att ha läst Platon), men ses väl idag mer allmänt som en djupare förståelse för filosofi och litteratur. 

Vitterhet

Slutligen vill jag även ta upp vitterhet som i och för sig inte innehåller ordet bildning. Det är väl inte särskilt allmänt använt idag och förknippas väl möjligen med Vitterhetsakademien om man nu hört talas om dem. Vitterhet ligger nära klassisk bildning och definieras enklast som bildning inom humaniora, skönlitteratur och poesi. 

Nå vad ska all denna bildning nu vara bra för? 

Striden idag står väl framför allt emellan utbildning och (klassisk) bildning. Allmänbildning är väl de flesta överens om att det är en bra sak men att den kan inhämtas genom sporadisk tidningsläsning, och vitterhet har väl knappt någon hör talas om. Striden mellan bildning och utbildning handlar dels om en strid mellan humaniora och vetenskap, dels om kunskap för kunskapens skull och kunskap för den nytta den tillför samhället. Jag tror att detta är en falsk dikotomi. Jag tror att människor skulle må bra av att både bildas och utbildas.  Vi behöver människor som faktiskt kan något som efterfrågas i samhället – till exempel ingenjörer, ekonomer och jurister. (Jag säger inte att vi inte behöver några konstvetare, men vi behöver nog fler ingenjörer.) Samtidigt är det inte lite skrämmande om dessa ingenjörer, ekonomer och jurister, som vi behöver, och som går runt och gör viktigaTM saker, inte kan sätta sitt arbete i någon slags allmänmänsklig kontext? 


Dessutom, bildning är inte bara definierad av att ligga mer inne på konst och humaniora området, utan förhåller sig också till utbildning genom att stå för en mindre strikt och systematisk inlärning. (Detta gör att idéer om att korvstoppa barn med en litterär kanon och tro att de därmed blir bildade är en, i bästa fall, tveksam idé.) Det finns en idé inom bildningen med kunskap för kunskapens egen skull och kunskap för den personliga utvecklingens skull; man förändras och blir bättre genom kunskap. Detta betyder inte att denna kunskap är värdelös. Jag kommer inte ihåg exakt hur det formuleras men i Isaac Asimovs "Stålgrottorna" förundrar sig roboten Daneel över den mänskliga huvudpersonen Elijah Baileys planlösa nyfikenhet och hur den ändå många gånger verkar leda till viktiga slutsatser. Genom kunskap finns möjligheter att dra paralleller och koppla ihop saker man aldrig skulle vetat att leta efter och kanske kan vissa tankegenombrott bara ske genom en slump. 

Hur förhåller sig detta då till litteraturen?


Jag tror att skönlitteraturen är en bra början för den som söker bildning. Mycket skönlitteratur väger samman fakta, filosofi och människobetraktelser på ett sätt som kan väcka nyfikenhet och leda till fördjupning och om inte annat så utvecklar det språket och någon liten insikt plockar man ofta upp även av litteratur som inte med bästa vilja kan beskrivas som bildande. Detta sätt att göra axplock ur den mänskliga kunskapen och blanda kanske oväntade insikter passar väl ihop med bildningens essens.

 
Sedan är det så att mycket fördjupad information om många ämnen fortfarande bara finns i bokform. Så fort man börjar bli riktigt intresserad av ett ämne börjar Wikipediasidan kännas tunn och antalet dokumentärer är begränsat. Böcker är fortfarande den största kunskapsresurs vi har. 










Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg