Dagens citat – Vonnegut

"I was a victim of a series of accidents, as are we all."

– Ur "Sirens of Titan" av Kurt Vonnegut

Vonnegut är svår att riktigt få grepp om. Kanske för att han var innovativ på riktigt i sitt skrivande. Citatet som uttalas av huvudpersonen i "Sirens of Titan" verkar antyda att hela livet bara är en slumpmässig rad olyckor. Det utmanar vår idé om fri vilja och ansvar. 

Samma idéer men i något annorlunda format utforskar Vonnegut även i "Slaughterhouse-five". Där blir det om något ännu starkare då det kopplas ihop med hans egna upplevelser under bombningen av Dresden, men "The Sirens of Titan" är intressant då den nästan känns som en förstudie till "Slaugtherhouse-five", med liknande teman och upplägg. 
Kommentarer

Populära inlägg